Tekstit

Luonnos laiksi syöttölaitteista

Julkaisin uudelleen tämän Avoimessa ministeriössä 01.05.2018 julkaisemani kirjoituksen, koska Avoimen ministeriö sivut eivät näy.
http://www.avoinministerio.fi

Tämän alustavan luonnoksen sisältöä saa kopioida osaksi omaa tekstiä.

Siihen on kopioitu tekstiä direktiivistä.

Laki suurikapasiteettisista ampuma-aseiden syöttölaitteista.

Suurikapasiteettisilla syöttölaitteilla tarkoitetaan yli 10 patruunan
keskisytytteiseen kivääriin tai keskisytytteiseen muuhun aseeseen, tai haulikoon kiinnitettyä tai ja sellaisiin sopivaa, mutta pistoolein sopimatonta syöttölaitetta ja kaikkia yli 20 patruunan keskisytytteisiin aseisiin sopivia syöttölaitteita.

Irti aseesta olevien syöttölaitteiden kapasiteetti mitataan suurimmilla niihin sopivilla patruunoilla.

Syöttölaitteen osat irti toisistaan eivät ole syöttölaite.

Syöttölaitetta ei katsota suurikapasiteettiseksi, vaikka se olisi helposti
muunnettavissa sellaiseksi.


B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen
hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan,…

Luonnos ampuma-aseiden tyypeistä

Julkaisin uudelleen tämän Avoimessa ministeriössä 01.05.2018 julkaisemani kirjoituksen, koska Avoimen ministeriö sivut eivät näy.
http://www.avoinministerio.fi


Tämän alustavan luonnoksen sisältöä saa kopioida osaksi omaa tekstiä.
Siihen on kopioitu tekstiä direktiivistä ja suomen laista.

Alustava luonnos ampuma-aselakia varten, jossa on lisättynä uuden direktiivin
vaatima ampuma-aseiden luokkien laajennus.
Ampuma-aseiden tyypit

Tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden tyypit ovat haulikko, kivääri, pienoiskivääri, pistooli, pienoispistooli, revolveri, pienoisrevolveri, yhdistelmäase, kaasuase, merkinantopistooli, mustaruutiase ja muu «ampuma-ase».

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) haulikolla kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua sileä- tai rihlapiippuista ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja piipun pituus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään haulikon patruunaa; ja edellä mainittua silloin kun se on
muunnettu ampumaan paukkupatruunoita,…

Luonnos laiksi aseiden A, B, C, D luokituksista

Julkaisin uudelleen tämän Avoimessa ministeriössä 01.05.2018 julkaisemani kirjoituksen, koska Avoimen ministeriö sivut eivät näy.
http://www.avoinministerio.fi


Tämän alustavan luonnoksen sisältöä saa kopioida osaksi omaa tekstiä.
Siihen on kopioitu tekstiä direktiivistä.

Ehdotus laiksi aseiden A, B, C, ja D luokituksista

Koska ainoa EU-direktiivin vaatima rangaistusluontoinen seuraamus suurikapasiteettisten syöttölaitteiden hallussapidosta B luokan aseiden
lupien menettäminen jos henkilöllä ei ole poikkeuslupaa niin on syytä
erotella eri luokkien aseet toisistaan, siksi että voidaan rajata C, D,
ja A luokkien aseet hallinto-oikeudellisen lupien menettämisseuraamuksen
ulkopuolelle. D luokka on poistettu direktiivistä, mutta sitä voisi käyttää Suomessa niiden Suomessa luvanvaraisten aseiden luokkana joiden luvanvaraisuutta tai rekisteröintiä direktiivi ei vaadi.A luokan aseita ovat

lisätään A luokkaan kohdat seuraavasti:
”6.
sarjatuliaseet, jotka on muunnettu itselataaviksi
kertatuliaseiks…

Ampuma-asedirektiivin täytäntöönpano mahdollisimman harmittomasti

Julkaisin uudelleen tämän Avoimessa ministeriössä 22.4.2018 julkaisemani kirjoituksen, koska Avoimen ministeriö sivut eivät näy.
http://www.avoinministerio.fi

Ampuma-asedirektiivin täytäntöönpano mahdollisimman harmittomasti

Uuden tuliasedirektiivin vaatimat rajoitukset lippaille ja patruunavöille voitaisiin kirjoittaa niin että ne eivät kieltäisi paljoa nykyisestä ja niin että ei tarvitsisi alkaa kerätä lippaita pois.

Valitettavasti ne on kuitenkin helpompi kirjoittaa lakiin niin että ne kieltäisivät asioita tarpeettoman paljon ja tekisivät monista hallussapitorikollisia.

Ehdotan että kirjoitetaan itse esimerkiksi niin sanottuja latauslaitteita koskeva lakiesitys, joka täyttää juuri ja juuri direktiivin vaatimukset, mutta kieltää mahdollisimman vähän asioita jotka eivät ole jo kiellettyjä.
Sitten voisi tehdä esityksestä kansalaisaloitteen.
Esityksen kirjoittamisen voisi aloittaa kopioimalla direktiivistä syöttölaitteita koskevat kohdat ja muokkaamalla ne sanamuodoltaan yhteensop…
Lausuntoni aselakiehdotuksesta 29.5.2018 23:18 Aaro Kustaanheimo SM:n asiatunnus SM011:00/2017

Aaro Kustaanheimon lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta asedirektiivin minivaatimusten täyttämiseksi
Lausuntoni luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain,vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta

Vaikka olen yksityishenkilö enkä jakelussa mainittu taho niin katson asiakseni antaa lausunnon. Lippaiden omistajille ei ole ollut omaa etujärjestöä. Muun muassa siitä syystä olen heidän asiallaan.

Lakiehdotuksessa on joitakin pieniä parannuksia. Siinä käytetään samaa pienempää laatikkoa taskuaseen määrittelemiseen myös revolverien osalta. Siinä on myös minunkin kannattamia ja direktiivin vaatimia lisäyksiä ampuma-aseiden määritelmiin, joissa määritellään paukkupatruuna-aseiksi muunnetut aseet samaan luokkaan kuin missä kyseiset a…

Lipaslupa

Lipaslupa On ehdotettu muun muassa Aselehdessä erillisten lipaslupien myöntämistä henkilöille, jotka eivät saisi pitää lippaita aselupiensa perusteella. Parasta olisi kuitenkin jos täsmennettäisiin, että normaalikapasiteettistenkin lippaiden hallussapito olisi oikeutettua ilmankin lipaslupaa, mutta lipasluvalla voisi välttää B luokan aseiden lupien menettämisseuraamuksen. Lipaslupia olisi siinäkin tapauksessa syytä myöntää myös A luokan aseiden luvanhaltijoille ja henkilöille joillaei ole B luokan aseiden lupia tai mitään aselupia siltä varalta, että heiltä peruutettaisiin A luokan aseiden luvat tai että he hankkisivat myöhemmin B luokan aseita.Mahdollisille lipasluville ei myöskään tarvitsisi mielestäni ikärajoja tai muitakaan ehtoja, koska lippaat eivät ole koskaan ennenkään olleet luvanvaraisia. Myöskin ne olisi mielestäni peruutettava vain silloin jos luvanhaltija pyytää.Direktiivi ei kuitenkaan erikseen mainitse mahdollisuutta myöntää lipaslupia.

Lyhyt juridiikan opas

Lyhyt juridiikan opas Illegalisointi tarkoittaa teon tai laiminlyönnin säätämistä laissa kielletyksi. Illegalisointi ei aina ole kriminalisointia. Kriminalisointi tarkoittaa teon tai laiminlyönnin säätämistä laissa kielletyksi ja rangaistavaksi rikokseksi. Kriminalisointi on aina myös illegalisointia. Depenaltisointi on sitä, että säädetään että pääsääntöisesti rangaistavasta rikoksesta ei tietyssä erityistapauksessa rangaista. Legalisointi eli laillistaminen tarkoittaa teon tai laiminlyönnin säätämistä lailliseksi eikä ainoastaan sitä että siitä ei rangaistaisi. Rikos on laiton teko tai laiminlyönti, josta laki määrää rangaistuksen. Rikoksiksi saatetaan katsoa myös niin sanotut rikokset ihmisyyttä vastaan,vaikka niitä ei olisi ollut tekohetkellä säädettynä rikoksiksi tai edes laittomiksi.Kaikki laittomat teot eivät ole rikoksia. Lainsäätäjille ei ole esimerkiksi Suomessa säädetty rikokseksi perustuslain rikkomista, vaikka se on käsitykseni mukaan laitonta.Laki voi määrätä myös…