Tekstit

Lausuntoni aselakiehdotuksesta 29.5.2018 23:18 Aaro Kustaanheimo SM:n asiatunnus SM011:00/2017

Aaro Kustaanheimon lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta asedirektiivin minivaatimusten täyttämiseksi
Lausuntoni luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain,vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta

Vaikka olen yksityishenkilö enkä jakelussa mainittu taho niin katson asiakseni antaa lausunnon. Lippaiden omistajille ei ole ollut omaa etujärjestöä. Muun muassa siitä syystä olen heidän asiallaan.

Lakiehdotuksessa on joitakin pieniä parannuksia. Siinä käytetään samaa pienempää laatikkoa taskuaseen määrittelemiseen myös revolverien osalta. Siinä on myös minunkin kannattamia ja direktiivin vaatimia lisäyksiä ampuma-aseiden määritelmiin, joissa määritellään paukkupatruuna-aseiksi muunnetut aseet samaan luokkaan kuin missä kyseiset a…

Lipaslupa

Lipaslupa On ehdotettu muun muassa Aselehdessä erillisten lipaslupien myöntämistä henkilöille, jotka eivät saisi pitää lippaita aselupiensa perusteella. Parasta olisi kuitenkin jos täsmennettäisiin, että normaalikapasiteettistenkin lippaiden hallussapito olisi oikeutettua ilmankin lipaslupaa, mutta lipasluvalla voisi välttää B luokan aseiden lupien menettämisseuraamuksen. Lipaslupia olisi siinäkin tapauksessa syytä myöntää myös A luokan aseiden luvanhaltijoille ja henkilöille joillaei ole B luokan aseiden lupia tai mitään aselupia siltä varalta, että heiltä peruutettaisiin A luokan aseiden luvat tai että he hankkisivat myöhemmin B luokan aseita.Mahdollisille lipasluville ei myöskään tarvitsisi mielestäni ikärajoja tai muitakaan ehtoja, koska lippaat eivät ole koskaan ennenkään olleet luvanvaraisia. Myöskin ne olisi mielestäni peruutettava vain silloin jos luvanhaltija pyytää.Direktiivi ei kuitenkaan erikseen mainitse mahdollisuutta myöntää lipaslupia.

Lyhyt juridiikan opas

Lyhyt juridiikan opas Illegalisointi tarkoittaa teon tai laiminlyönnin säätämistä laissa kielletyksi. Illegalisointi ei aina ole kriminalisointia. Kriminalisointi tarkoittaa teon tai laiminlyönnin säätämistä laissa kielletyksi ja rangaistavaksi rikokseksi. Kriminalisointi on aina myös illegalisointia. Depenaltisointi on sitä, että säädetään että pääsääntöisesti rangaistavasta rikoksesta ei tietyssä erityistapauksessa rangaista. Legalisointi eli laillistaminen tarkoittaa teon tai laiminlyönnin säätämistä lailliseksi eikä ainoastaan sitä että siitä ei rangaistaisi. Rikos on laiton teko tai laiminlyönti, josta laki määrää rangaistuksen. Rikoksiksi saatetaan katsoa myös niin sanotut rikokset ihmisyyttä vastaan,vaikka niitä ei olisi ollut tekohetkellä säädettynä rikoksiksi tai edes laittomiksi.Kaikki laittomat teot eivät ole rikoksia. Lainsäätäjille ei ole esimerkiksi Suomessa säädetty rikokseksi perustuslain rikkomista, vaikka se on käsitykseni mukaan laitonta.Laki voi määrätä myös…
Tuliasedirektiivi ja Suomen laki 4 27.4.2018 17:15 Aaro Kustaanheimo
Toivotan kaikki ihmiset tervetulleiksi mukaan kamppailuuni ampuma-aseiden lippaiden ja patruunavöiden hallussapidon kriminalisointia ja illegalisointia vastaan.
Haluan kuitenkin välttää häiritsemästä asiallani sellaisia henkilöitä, jotka eivät siitä halua tietää.
Jos ette muuten ole kiinnostuneita asiastani voisitte kannattaa tavoitettani ehkä seuraavasta syystä.
Lippaiden hallussapidon kieltäminen heikentäisi todennäköisesti yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Kun suuri määrä tällä hetkellä laillisia esineitä päätyisi laittomille markkinoille, niin se laajentaisi kyseisiä markkinoita ja muun muassa helpottaisi laittomien aseiden ja laittomien huumeiden saatavuutta. Poliisillakin olisi tärkeämpää tekemistä kuin lippaiden hallussapitoon puuttuminen.
Osoittautui ilmeisesti virheeksi jäädä odottelemaan tarkempia tietoja uudesta lakiesityksestä, jonka olisi…

Puheenvuoro-blogini kirjoitukset

Kuva
Julkaisen tässä Puheenvuoro-blogini kirjoitukset siltä varalta, että  kyseinen blogi ei toimisi. Tuliasedirektiivi ja Suomen laki 4.5.2017 20:55 Aaro Kustaanheimo
Vastustan suomalaisten kiusaamista uudella lainsäädännöllä. Lippaat eivät ole koskaan aikaisemmin olleet Suomessa kiellettyjä tai luvanvaraisia, niillä ei ole ollut ikärajoja, eikä niiden kantamista yleisillä paikoilla ole rajoitettu. Vastuu ihmisten lainkuuliaisuudesta on mielestäni heidän itsensä lisäksi lainsäätäjillä.
Uusi EU:n asedirektiivi vaatii yli 10 patruunan pitkien aseiden ja yli 20 patruunan lyhyiden aseiden lippaiden rajoittamista. Monet suomalaiset  ymmärtävät, että lipasrajoitukset ovat jokseenkin turhaa kiusantekoa. Lippaita voi käyttää rekvisiittana  esimerkiksi airsoftissa  ja elokuvissa. Ne soveltuvat stressileluiksi latausharjoituspatruunoiden tai tyhjien hylsyjen kanssa. On olemassa airsoft-aseita ja paintball-merkkaimia,  joissa käytetään sa…

Asepolitiikka

Tuliasedirektiivi ja Suomen laki 4 27.4.2018 17:15 Aaro Kustaanheimo Toivotan kaikki ihmiset tervetulleiksi mukaan kamppailuuni ampuma-aseiden lippaiden ja patruunavöiden hallussapidon kriminalisointia ja illegalisointia vastaan.
Haluan kuitenkin välttää häiritsemästä asiallani sellaisia henkilöitä, jotka eivät siitä halua tietää.
Jos ette muuten ole kiinnostuneita asiastani voisitte kannattaa tavoitettani ehkä seuraavasta syystä.
Lippaiden hallussapidon kieltäminen heikentäisi todennäköisesti yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Kun suuri määrä tällä hetkellä laillisia esineitä päätyisi laittomille markkinoille, niin se laajentaisi kyseisiä markkinoita ja muun muassa helpottaisi laittomien aseiden ja laittomien huumeiden saatavuutta. Poliisillakin olisi tärkeämpää tekemistä kuin lippaiden hallussapitoon puuttuminen.
Osoittautui ilmeisesti virheeksi jäädä odottelemaan tarkempia tietoja uudesta lakiesityksestä, jon…